We hopen dat je veel plezier zult beleven aan de foto’s en zouden het op prijs stellen wanneer je ze niet kopieert en de privacy van de afgebeelde mensen respecteert. Alle foto’s zijn eigendom van Yogaswing.eu. Het heeft ons veel inspanning gekost om ze te maken. Als je ze wilt gebruiken neem dan contact met ons op en vermeld onze link erbij. Thanks for being a true yogi!