Yogaswing Europe besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze website. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Yogaswing Europe deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Yogaswing Europe onderschrijft of controleert geen externe bronnen, zoals internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden. Yogaswing Europe is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop.

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van de website eigendom van Yogaswing Europe of haar licentiegevers en worden zij beschermd door toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van merkenrecht, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Deze disclaimer wordt beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, heeft de uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer of uw gebruik van deze website kennis te nemen.

Prijzen en voorwaarden op deze website kunnen aan verandering onderhevig zijn.

De Yogaswing is zorgvuldig geproduceerd en getest om elk risico te beperken. Echter, voorzichtigheid is geboden tijdens het installeren en gebruik van de Swing. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het inschatten van zijn/haar lichamelijk vermogen en het signaleren van zijn/haar lichamelijke grenzen.

Het gebruik van de Yogaswing is voor eigen risico.